Nội dung cơ bản của đề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên

Ngày hỏi:02/04/2019

Hiện đang công tác tại Ban quản lý rừng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung cơ bản của đề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung cơ bản của đề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Xác định được sự cần thiết của việc đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên;

   - Đánh giá thực trạng điều kiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên phạm vi địa bàn;

   - Đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng về trữ lượng, chất lượng; đánh giá về hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học của rừng;

   - Xác định được các giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện trong thời gian đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; xác định quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan khi thực hiện đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên;

   - Xác định và bố trí nguồn kinh phí thực hiện đóng, mở cửa rừng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn