Nội dung cụ thể của buổi sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư thôn

Ngày hỏi:10/05/2017

Nội dung cụ thể của buổi sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư thôn gồm những vấn đề gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là đảng viên trước đây sinh hoạt tại chi bộ cơ quan. Hiện nay, đến tuổi nghỉ hưu nên tôi chuyển về sinh hoạt tại chi bộ khu phố. Cho tôi hỏi, ngoài những nội dung được quy định chung cho các buổi sinh hoạt chi bộ, ở chi bộ khu phố còn thảo luận những nội dung gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn! Quang Đạt (0988****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các vấn đề cụ thể của một buổi sinh hoạt chi bộ khu phố được quy định tại Khoản 1, Mục II, Phần B Hướng dẫn 09/HD-BCTTW về nội dung sinh hoạt chi bộ bao gồm:

   - Sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hiện chính sách đối với người có công và nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân…;

   - Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động xây dựng thôn (làng, ấp, bản...), tổ dân phố (khu phố, khu dân cư...) văn hóa;

   - Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý xây dựng đô thị; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn;

   - Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư và việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa...

   Trên đây là quy định về những nội dung cụ thể của một buổi sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư thôn (xóm, ấp, bản,tổ dân phố…). Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 09/HD-BCTTW.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn