Nội dung, đối tượng điều tra khảo sát thực địa bổ sung xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Ngày hỏi:30/03/2019

Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề sau trong thời gian sớm nhất. Cụ thể cho tôi hỏi nội dung, đối tượng điều tra khảo sát thực địa bổ sung xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Thiện Thanh - thanh*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung, đối tượng điều tra khảo sát thực địa bổ sung xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Thông tư 65/2017/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

   Nội dung, đối tượng điều tra khảo sát thực địa:

   a) Chuẩn bị tài liệu phục vụ khảo sát thực địa, gồm: danh mục các hồ chứa và các trạm thủy văn, tài nguyên nước, quan trắc vận hành mùa lũ, mùa kiệt kèm theo sơ đồ; dự kiến các tài liệu thu thập tại địa phương (các quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước; nhu cầu sử dụng nước cho các ngành; tài liệu thiết kế, nhiệm vụ và số liệu vận hành thực tế của các hồ chứa, công trình khai thác sử dụng nước,...) và công tác tổ chức đi thực địa;

   b) Thu thập bổ sung tài liệu tại các Sở, ban, ngành và địa phương (cấp huyện, xã). Tài liệu thu thập phải đảm bảo tính đồng nhất theo mục tiêu của dự án; phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác thực từ cơ quan cung cấp;

   c) Chuẩn bị các thông tin, tài liệu để tổ chức các phiên họp với địa phương có liên quan;

   d) Điều tra tại các hồ chứa đã dự kiến đưa vào xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa, thu thập các thông tin, gồm: chế độ vận hành thực tế của các hồ chứa trong các năm gần nhất (số liệu vận hành 05 năm đối với các hồ có thời gian vận hành trên 05 năm); tài liệu thiết kế của hồ chứa; quy trình vận hành đơn hồ; tình hình vận hành hồ chứa trong các năm qua; tình hình nguồn nước hiện tại và trong các năm qua;

   đ) Điều tra tại các trạm thủy văn, tài nguyên nước, quan trắc vận hành hồ, thu thập các thông tin, gồm: tình hình hạn hán, lũ lụt trong khu vực ứng với các mực nước, lưu lượng tại trạm thủy văn, tài nguyên nước, quan trắc vận hành hồ; các thông tin về khai thác sử dụng nước liên quan đến mực nước, lưu lượng tại trạm thủy văn, tài nguyên nước, quan trắc vận hành hồ; diễn biến về mực nước, lưu lượng tại trạm thủy văn, tài nguyên nước, quan trắc vận hành hồ; thông tin về ảnh hưởng của việc khai thác sử dụng nước ở thượng nguồn và hạ lưu đến mực nước, lưu lượng tại trạm thủy văn, tài nguyên nước, quan trắc vận hành hồ; các thông tin về bề rộng sông; biến đổi lòng dẫn đáy sông; sự thông thoáng của dòng chảy; các vấn đề về chuyển nước lưu vực ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ du;

   e) Điều tra tại các công trình khai thác sử dụng nước trên sông, thu thập các thông tin, gồm: vị trí, quy mô, nhiệm vụ, lượng nước lấy, lượng nước sử dụng thực tế tại các vị trí lấy nước và sử dụng nước trên các dòng chính có hồ chứa; chế độ khai thác, thời gian lấy nước trong năm; mực nước đảm bảo cho việc khai thác; thông số thiết kế công trình; quy trình vận hành (nếu có); các thông tin về chuyển nước, chia sẻ tài nguyên nước và các thông tin khác liên quan trên lưu vực ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ du;

   g) Xác định chính xác các vị trí và lập sơ đồ vị trí các mặt cắt sông cần đo đạc bổ sung (nếu có) để phục vụ công tác lập các mô hình tính toán;

   h) Trường hợp rà soát, điều chỉnh không bổ sung hồ, thu thập, cập nhật, bổ sung các thông tin theo quy định tại Điểm d, đ, e Khoản 1 Điều này và điều tra, thu thập bổ sung các thông tin sau: chế độ vận hành thực tế của các hồ chứa trong các năm gần nhất (03 năm) từ khi quy trình vận hành liên hồ đi vào thực tế; tình hình vận hành hồ chứa trong các năm qua; tình hình nguồn nước hiện tại và trong các năm qua;

   i) Trường hợp rà soát, điều chỉnh có bổ sung hồ, thu thập, cập nhật, bổ sung các thông tin theo quy định tại Điểm d, đ, e, g Khoản 1 Điều này và điều tra, thu thập bổ sung các thông tin sau: chế độ vận hành thực tế của các hồ chứa trong các năm gần nhất (03 năm) từ khi quy trình vận hành liên hồ đi vào thực tế; tình hình vận hành hồ chứa trong các năm qua; tình hình nguồn nước hiện tại và trong các năm qua và các thông tin, dữ liệu tại các hồ chứa dự kiến bổ sung vào xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa (chế độ vận hành thực tế của các hồ chứa trong các năm gần nhất (số liệu vận hành 05 năm đối với các hồ có thời gian vận hành trên 05 năm); tài liệu thiết kế của hồ chứa; quy trình vận hành đơn hồ; tình hình vận hành hồ chứa trong các năm qua; tình hình nguồn nước hiện tại và trong các năm qua; tại các trạm quan trắc vận hành bổ sung (mực nước, lưu lượng); tại các công trình khai thác, sử dụng nước trên sông bổ sung thêm thông tin về mục đích sử dụng nước, tiêu chuẩn cấp nước.

   Trên đây là tư vấn về nội dung, đối tượng điều tra khảo sát thực địa bổ sung xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 65/2017/TT-BTNMT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn