Nội dung giám sát của các tổ chức đảng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:12/06/2017

Nội dung giám sát của các tổ chức đảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Trường An. Tôi đang công tác tại Đảng bộ tỉnh, tôi là Đảng viên và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi nội dung giám sát của các tổ chức đảng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Tôi mong sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0165***) 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung giám sát của các tổ chức đảng được quy định tại Điều 8 Quyết định 68-QĐ/TW năm 2012 về Quy chế giám sát trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành như sau:

   1- Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp, ban thường vụ cấp uỷ từ cấp trên cơ sở trở lên giám sát:

   a) Đối với tổ chức đảng: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác và việc bảo đảm quyền của đảng viên; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quản lý đảng viên, chỉ đạo thực hiện quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm; việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ và giữ mối liên hệ với quần chúng.

   b) Đối với đảng viên: Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

   2- Uỷ ban kiểm tra các cấp giám sát:

   a) Đối với tổ chức đảng: Việc lãnh đạo, chỉ đạo: tổ chức thực hiện Cương lĩnh chính trị. Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác toàn khoá hằng năm của cấp uỷ, tổ chức đảng trên các lĩnh vực.

   b) Đối với cấp uỷ viên và cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp uỷ cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước. Việc giữ gìn đạo đức, lối sống; về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện chế độ kê khai và công khai tài sản của cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

   3- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ các cấp giám sát:

   a) Đối với tổ chức đảng: Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách và những nội dung do cấp uỷ giao.

   b) Đối với đảng viên: Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

   4- Chi bộ giám sát mọi đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

   Đối với đảng viên là cấp uỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý, chi bộ giám sát cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết của chi bộ.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung giám sát của các tổ chức đảng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 68-QĐ/TW năm 2012 về Quy chế giám sát trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn