Nội dung thẩm định đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ gồm những nội dung gì?

Ngày hỏi:30/03/2019

Tìm hiểu quy định về việc phát triển du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung thẩm định đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung thẩm định đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ gồm những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:

   - Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch và các loại sản phẩm du lịch;

   - Địa điểm, quy mô xây dựng các ,công trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí;

   - Thời gian, phương thức tổ chức thực hiện;

   - Các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và duy trì chức năng phòng hộ của rừng;

   - Tổ chức giám sát hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn