Nội dung thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh trật tự gồm những gì?

Ngày hỏi:25/05/2017

Nội dung thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh trật tự được quy định ra sao? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là Thúy Vân, sinh viên trường Trung cấp An ninh nhân dân 1. Hiện tại, em đang hoàn thành bài tiểu luận về việc ban hành các văn bản trong công an nhân dân. Anh chị cho em hỏi pháp luật hiện hành quy định như thế nào về nội dung thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh trật tự? Em có thể tham khảo thêm nội dung này ở đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Em xin cảm ơn! Phạm Thúy Vân (vanpham***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch về an ninh trật tự được quy định tại Điều 26 Thông tư 66/2011/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. Cụ thể bao gồm:

   1. Sự cần thiết ban hành văn bản.

   2. Căn cứ và cơ sở pháp lý.

   3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản.

   4. Sự phù hợp của nội dung dự thảo với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân.

   5. Việc tuân theo thủ tục và trình tự soạn thảo.

   6. Tính khả thi của văn bản.

   7. Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nội dung thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch trong lĩnh vực an ninh trật tự. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 66/2011/TT-BCA .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn