Nội dung thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết

Ngày hỏi:23/09/2016

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi muốn tìm hiểu về quá trình soạn thảo văn bản pháp luật mong nhận được sự tư vấn từ ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi không rõ nội dung thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều đó? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được quy định tại Điều 65 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 như sau:

   - Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản;

   - Nội dung của dự thảo văn bản và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; việc giao và chuẩn bị văn bản quy định chi tiết (nếu có);

   - Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

   - Tính khả thi của các quy định trong dự thảo văn bản;

   - Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

   - Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo văn bản, nếu dự thảo văn bản có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

   - Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản.

   Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm tra yêu cầu cơ quan trình dự án, dự thảo báo cáo về những vấn đề liên quan đến nội dung dự án, dự thảo.

   Trên đây là quy định về nội dung thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn