Nơi làm việc là gì?

Nơi làm việc là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành chưa định nghĩa rõ thế nào là nơi làm việc, tuy nhiên, theo tính chất của hoạt động lao động thì ta có thể hiểu: Nơi làm việc là địa điểm, không gian mà người lao động phải có mặt để thực hiện nghĩa vụ lao động, theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Hay Nơi làm việc là một phần diện tích và không gian sản xuất được trang bị thiết bị các phương tiện vật chất kỹ thuật cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đã được xác định.

   Tại nơi làm việc, có đầy đủ các yếu tố của quá trình sản xuất: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động. Một cách cơ bản, có thể phân chia nơi làm việc theo các tiêu thức sau:

   Theo trình độ cơ khí hóa: nơi làm việc được chia thành nơi làm việc thủ công, nơi làm việc cơ khí hóa và nơi làm việc tự động hóa. Nơi làm việc thủ công là nơi chủ yếu là lao động chân tay, máy móc dụng cụ thô sơ. Nơi làm việc cơ khí hoá sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại hơn nhưng vẫn sử dụng nhiều lao động. Sử dụng lao động ít nhất là nơi làm việc tự động hoá, các quá trình làm việc hoàn toàn do máy đảm nhiệm, người lao động chỉ việc điều khiển ở một trung tâm điều khiển nào đó.

   Theo số lượng người làm việc: nơi làm việc được chia thành nơi làm việc cá nhân và nơi làm việc tập thể. Nơi làm việc cá nhân là nơi chỉ dành cho cá nhân một người. Nơi làm việc tập thể là nơi mà mọi người cùng làm việc, có thể thay đổi chỗ làm việc cho nhau dễ dàng.

   Theo số lượng máy móc thiết bị: nơi làm việc được chia thành nơi làm việc tổng hợp và nơi làm việc chuyên môn hóa. Nơi làm việc tổng hợp sẽ bao gồm tất cả các công đoạn sản xuất. Ngược lại nơi làm việc chuyên môn hoá thì chỉ có một công đoạn nào đó của quá trình sản xuất.

   Theo tính chất ổn định của vị trí: nơi làm việc được chia thành nơi làm việc cố định, nơi làm việc di động hoặc nơi làm việc trong nhà, nơi làm việc ngoài trời hoặc nơi làm việc dưới đất, nơi làm việc trên cao.

   Tóm lại, ta có thể hiểu nơi làm việc là nơi diễn ra quá trình lao động, diễn ra sự biến đổi của đối tượng lao động trở thành sản phẩm theo yêu cầu của sản xuất, là nơi thể hiện kết quả cuối cùng của mọi hoạt động về tổ chức sản xuất và tổ chức lao động.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nơi làm việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn