Phần kết thúc của buổi sinh hoạt chi bộ gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:10/05/2017

Phần kết thúc của buổi sinh hoạt chi bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang tìm hiểu về các nội dung trong một buổi sinh hoạt chi bộ Đảng. Cho tôi hỏi trong phần kết thúc của buổi sinh hoạt, những vấn đề gì sẽ được triển khai? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!

My My (myvo****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các vấn đề cần triển khai trong phần kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ Đảng được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Mục I, Phần B hướng dẫn 09/HD-BCTTW về nội dung sinh hoạt chi bộ bao gồm:

   - Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;

   - Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ. Đồng chí thư ký ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác;

   - Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào biên bản cuộc họp. Sổ ghi biên bản họp chi bộ phải được quản lý và lưu trữ theo quy định.

   Trên đây là quy định về những nội dung cần triển khai trong phần kết thúc của mỗi buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 09/HD-BCTTW.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn