Phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập liên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Ngày hỏi:30/03/2019

Cho tôi hỏi phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập liên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Thanh Hằng - hang*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập liên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được quy định tại Điều 28 Thông tư 65/2017/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

   1. Lập danh mục các thông tin, dữ liệu đã thu thập.

   2. Phân tích, xử lý số liệu đã thu thập trong trường hợp xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa lần đầu:

   a) Phân tích, đánh giá vai trò và tác động của từng hồ chứa trong công tác phòng chống lũ, đảm bảo an toàn công trình và điều tiết nước cho hạ du;

   b) Sắp xếp thứ tự về mức độ ảnh hưởng của các hồ chứa và sơ bộ dự kiến những hồ chứa sẽ đưa vào quy trình vận hành liên hồ chứa;

   c) Sơ bộ lựa chọn các trạm thủy văn, tài nguyên nước để phục vụ tính toán nguồn nước;

   d) Xác định các tiêu chí lựa chọn trạm quan trắc vận hành hồ và sơ bộ xác định vị trí trạm quan trắc vận hành hồ;

   đ) Phân tích, sơ bộ xác định các nhu cầu sử dụng nước, các thời kỳ sử dụng nước, yêu cầu về mực nước, lưu lượng tại các vị trí khai thác, sử dụng;

   e) Sơ bộ xác định các vị trí khai thác, sử dụng nước trên sông và xây dựng sơ đồ vị trí các hồ chứa, công trình khai thác sử dụng và các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước và quan trắc vận hành;

   g) Chỉ ra danh mục các tài liệu còn thiếu, chỉ ra những tồn tại về khai thác, sử dụng nước, chia sẻ tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông.

   3. Phân tích, xử lý số liệu đã thu thập trong trường hợp rà soát, điều chỉnh không bổ sung hồ:

   a) Rà soát, sơ bộ đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng, vai trò điều tiết nước của các hồ chứa đã đưa vào quy trình vận hành liên hồ chứa;

   b) Rà soát các tồn tại của quy trình vận hành liên hồ chứa đã ban hành;

   c) Phân tích, đánh giá sự phù hợp của trạm quan trắc vận hành hồ;

   d) Rà soát, cập nhật thông tin, số liệu của các trạm thủy văn, tài nguyên nước để phục vụ tính toán nguồn nước và trạm quan trắc vận hành hồ phục vụ vận hành quy trình và sơ bộ lựa chọn các trạm quan trắc vận hành hồ bổ sung (nếu có);

   đ) Rà soát, xác định các nhu cầu sử dụng nước, các thời kỳ sử dụng nước, yêu cầu về mực nước, lưu lượng tại các vị trí khai thác, sử dụng;

   e) Sơ bộ xác định các vị trí khai thác, sử dụng nước trên sông và xây dựng sơ đồ vị trí các hồ chứa, công trình khai thác sử dụng và các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước và quan trắc vận hành;

   g) Chỉ ra danh mục các tài liệu còn thiếu, chỉ ra những tồn tại phát sinh về khai thác, sử dụng nước, chia sẻ tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông.

   4. Phân tích, xử lý số liệu đã thu thập trong trường hợp rà soát, điều chỉnh có bổ sung hồ:

   a) Phân tích, xử lý số liệu đã thu thập trong trường hợp rà soát, điều chỉnh có bổ sung hồ theo quy định tại Khoản 3 Điều này;

   b) Phân tích, đánh giá vai trò và tác động của hồ chứa dự kiến bổ sung trong công tác phòng chống lũ, đảm bảo an toàn công trình và điều tiết nước mùa cạn trên lưu vực;

   c) Sắp xếp thứ tự về mức độ ảnh hưởng và sơ bộ lựa chọn hồ chứa dự kiến bổ sung vào quy trình vận hành liên hồ chứa;

   d) Sơ bộ lựa chọn các trạm quan trắc vận hành hồ bổ sung.

   Trên đây là tư vấn về phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu thu thập liên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 65/2017/TT-BTNMT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn