Phát hiện địa điểm khảo cổ có nguy cơ bị xâm hại thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có địa điểm khảo cổ có trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:13/10/2016

Phát hiện địa điểm khảo cổ có nguy cơ bị xâm hại thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có địa điểm khảo cổ có trách nhiệm gì? Bạn đọc Nguyễn Ngọc Nam, địa chỉ mail nguyen****@gmail.com hỏi: Tôi hoạt động cho một đơn vị chuyên về khảo cổ học. Hiện nay hoạt động khảo cổ chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, nhất là từ các ban ngành. Cho tôi hỏi: Khi phát hiện địa điểm khảo cổ có nguy cơ bị xâm hại thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có địa điểm khảo cổ có trách nhiệm gì? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới khai quật khẩn cấp khảo cổ được quy định tại Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL năm 2013 về Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, được hợp nhất từ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL (Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009) và văn bản sửa đổi, bổ sung là Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL (Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011), theo đó:

  Khi phát hiện địa điểm khảo cổ có nguy cơ bị xâm hại, hủy hoại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có địa điểm khảo cổ có trách nhiệm:

  a) Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức khai quật khẩn cấp;

  b) Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp cho tổ chức có đủ điều kiện khai quật khảo cổ tại địa phương hoặc tổ chức có chức năng theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này (mẫu Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Quy chế này);

  c) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, báo cáo bằng văn bản tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp phép khai quật khẩn cấp, trong đó nêu rõ những nguyên nhân đe dọa sự tồn tại của địa điểm khảo cổ và gửi kèm theo bản sao giấy phép khai quật khẩn cấp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  (Khoản 1 Điều 14 Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL)

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi phát hiện địa điểm khảo cổ có nguy cơ bị xâm hại, được quy định tại Văn bản hợp nhất 3210/VBHN-BVHTTDL. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn