Phạt là gì?

Phạt là gì?

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Phạt là Chế tài mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật.Mục đích là nhằm giáo dục người vi phạm pháp luật, buộc khôi phục lại nguyên trạng, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, không được tái diễn hành vi vi phạm pháp luật đồng thời mang tính chất phòng ngừa, giáo dục chung.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn