Phòng chuyên môn của huyện được thẩm định thiết kế, dự toán?

Ngày hỏi:12/05/2016

Ông Bùi Văn Thơ (Ninh Bình) hỏi: Dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật có nguồn vốn ngân sách xã thì xã được phê duyệt trong trường hợp nào? Công trình do cấp xã là chủ đầu tư, phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và Sở Xây dựng thẩm định dự án, vậy UBND cấp huyện thực hiện chức năng như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì cấp nào phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có nghĩa là cấp đó phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng khi phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

   Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện sẽ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các công trình do UBND cấp huyện hoặc cấp xã quyết định đầu tư. Quy mô đến mức độ nào là theo phân cấp của UBND cấp tỉnh.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn