Phụ cấp vùng khó khăn

Ngày hỏi:29/03/2013

Hiện nay, tôi đang công tác tại UBND xã ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vậy tôi có được hưởng phụ cấp 70% không? Đến lúc nghỉ hưu tôi có được hưởng chế độ gì không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Thông tư liên tịch số 08/2011 của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong LLVT công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì đối tượng được hưởng phụ cấp là cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, bao gồm: Cán bộ, công chức (kể cả người tập sự) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Viên chức (kể cả người tập sự, thử việc) và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập); Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp hằng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau: Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm; mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm; Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên. Từ quy định trên, bạn nghiên cứu xem hiện mình đang là đối tượng nào trong (vì hiện nay ở xã có cán bộ chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách và công chức cấp xã. Nếu là cán bộ không chuyên trách thì không được hưởng chế độ này).


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn