Phương thức kiểm tra văn bản về bảo vệ an ninh trật tự được quy định thế nào?

Ngày hỏi:26/05/2017

Phương thức kiểm tra văn bản về bảo vệ an ninh trật tự được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Gần đây, khi nghiên cứu về vấn đề soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, tôi được biết, quy trình kiểm tra các văn bản diễn ra rất chặt chẽ. Tuy nhiên, tôi thắc mắc, những văn bản trong lĩnh vực này được kiểm tra theo phương thức nào? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung này ở văn bản nào? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! 

Bùi Thị Hoa Mai (maihoa***@yahoo.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương thức kiểm tra văn bản về bảo vệ an ninh trật tự được quy định tại Điều 35 Thông tư 66/2011/TT-BCA quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân. Cụ thể như sau:

   1. Tự kiểm tra đối với thông tư của Bộ trưởng, thông tư liên tịch do Bộ Công an chủ trì hoặc phối hợp ban hành.

   2. Kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản gửi đến, bao gồm:

   a) Thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an;

   b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an.

   3. Kiểm tra văn bản khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

   4. Tổ chức đoàn kiểm tra văn bản về an ninh, trật tự theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực tại bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về phương thức kiểm tra văn bản trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 66/2011/TT-BCA .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn