Quá trình thực hiện hủy nổ đầu đạn phải tuân thủ các tín hiệu, ký hiệu như thế nào?

Ngày hỏi:11/03/2020

Xin chào Ban biên tập. Cho tôi hỏi quá trình thực hiện hủy nổ đầu đạn phải tuân thủ các tín hiệu, ký hiệu như thế nào? Mong được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư 158/2019/TT-BQP quy định thực hiện hủy nổ đầu đạn phải tuân thủ các tín hiệu, ký hiệu như sau:

   - Tín hiệu cờ:

   ­+ Cắm cờ đỏ đuôi nheo tại các vị trí: Nóc hầm trú ẩn; nóc hầm để đạn dược chờ hủy; ranh giới tuyến nguy hiểm; khu vực cảnh giới; bên cạnh vị trí rải dây dẫn điện; dọc đường di chuyển từ vị trí điểm hỏa đến hầm trú ẩn; bên cạnh hố hủy khi xếp đầu đạn xuống hố hủy; dọc đường di chuyển từ vị trí đặt thiết bị hủy nổ đến hầm chỉ huy. Khoảng cách giữa các cờ không lớn hơn 5m;

   + Cắm cờ Tổ quốc trên nắp hầm chỉ huy;

   + Sau khi nối dây dẫn điện vào dây điện của ống nổ điện tiến hành thu cờ đuôi nheo cắm tại các vị trí: Bên cạnh hố hủy; bên cạnh vị trí rải dây dẫn điện.

   - Bắn tín hiệu hiệp đồng:

   + Lệnh báo cho các vị trí cảnh giới đã xong công tác chuẩn bị, bắn 3 viên đạn hơi;

   + Cảnh giới báo khu vực an toàn, bắn 2 viên đạn hơi; khu vực không an toàn, bắn 1 viên đạn hơi;

   + Kết thúc hủy nổ, bắn 4 viên đạn hơi;

   + Lệnh trở về đơn vị, bắn 5 viên đạn hơi.

   - Tín hiệu còi:

   + Ba hồi còi dài báo chuẩn bị kích nổ hố hủy;

   + Một hồi còi dài báo cho nhân viên ra khỏi hầm trú ẩn.

   - Các bảng chỉ dẫn:

   + Bảng chỉ dẫn đường đến bãi hủy nổ;

   + Bảng chỉ dẫn đường đến hầm để đạn dược chờ hủy;

   + Bảng chỉ dẫn đường đến hầm để hỏa cụ và hầm để thuốc nổ mồi;

   + Bảng chỉ dẫn đường đến hầm chỉ huy;

   + Bảng chỉ dẫn đường đến hầm trú ẩn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công cụ hỗ trợ
  Vũ khí
  Công cụ hỗ trợ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn