Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng ở Phú Thọ

Ngày hỏi:05/05/2014

Hiện nay, Chính phủ đã có quy định "Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động" theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP. Vậy tôi xin hỏi tỉnh Phú Thọ đã có hướng dẫn nào cho áp dụng nghị định này chưa. Nếu chưa, xin cho tôi hỏi hiện nay tỉnh Phú Thọ đang hướng dẫn áp dụng theo Nghị định nào? 

  Nội dung này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ tư vấn như sau:

  • Thực hiện Nghị định số: 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan,tổ chức có thuê mướn lao động.

   Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Thọ đã có hướng dẫn số: 10/SĐTBXH-LĐTL ngày 08/01/2014 gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn