Quy định trợ cấp Huân chương Kháng chiến?

Ngày hỏi:01/10/2015

Chú tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965. Năm 1979 chuyển ngành và đến năm 1993 thì nghỉ hưu. Trước đây chú được lĩnh khoản “Trợ cấp huân chương” là 1,2 triệu đồng. Vậy xin luật sư cho biết, chú tôi có được hưởng thêm trợ cấp tính theo thâm niên đối với người hoạt động kháng chiến theo Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ không?

  • Điều 30, điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012 quy định như sau:

   Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi quy định tại điều 31 của Pháp lệnh này là người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến.

   Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm: Trợ cấp một lần; bảo hiểm y tế; khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

   Như vậy, trường hợp của chú bạn do đã được nhận trợ cấp huân chương một lần rồi nên sẽ không được nhận trợ cấp nữa.

   Nhà nước luôn có những chính sách ưu đãi, trợ cấp những người có công với cách mạng. Thời bình ngày nay vẫn có những chiến sỹ tham gia đấu tranh để bảo vệ tổ quốc, tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước có đóng góp quan trọng thì được coi là người có công và được hưởng chế độ ưu đãi.

   Vào mỗi thời kỳ, Đảng, Nhà nước và Chính phủ ban hành những chính sách, chế độ mới để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế-xã hội, đảm bảo bù đắp cho những đối tượng có công với cách mạng và được hưởng ưu đãi.

   Những quy định về tính trợ cấp một lần tại Nghị định 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 dành cho những đối tượng người có công đối với cách mạng nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của các văn bản pháp luật trước đó.


  Nguồn:

  laodongthudo.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn