Quy định về đơn giá nhân công tại Bình Định năm 2017

Ngày hỏi:09/01/2017

Em đang lập dự toán công trình thuộc tp Qui Nhơn thời điểm 2017.Như vậy áp dụng giá ca máy và giá nhân công điều khiển máy theo văn bản số 5180/UBND-KT ngày 14/11/2016- Giá nhân công: ÁP dụng theo TT05/BXD ngày 12/5/2016 hay vẫn áp dụng công văn số 6301/UBND-KTN ngày 31/12/2015.rn+ Trên bảng tổng hợp kinh phí: chi phí nhân công, chi phí MTC có nhân hệ số điều chỉnh hay k? có văn bản nào hướng dẫn áp dụng không ạ? Rất mong nhận được hồi đáp. Cảm ơn. Dương Thị Phấn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 1. Ngày 14/11/2016 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5180/UBND-KT công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh BÌnh Định có hiệu lực kể từ ngày ký. Do đó, bạn lập dự toán công trình thời điểm 2017 thì giá ca máy phải áp dụng theo công bố này.

   2. Về đơn giá nhân công:

   Công bố đơn giá nhân công tỉnh Bình Định 2015 tại văn bản 6301/UBND-KTN về cơ bản tuân thủ theo phương pháp lập và công bố theo Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên mức lương đầu vào theo Công bố 6301/UBND-KTN cao hơn mức lương đầu vào cận trên của TT 05/2016/TT-BXD, nên theo quy định UBND tỉnh Bình Định phải xin ý kiến Bộ Xây dựng. Hiện tại Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1292/BXD-KTXD ngày 28/6/2016 thống nhất với mức lương cơ sở đầu vào để tính lương nhân công trên địa bàn tỉnh Bình Định vùng III là 2.241.000 đồng/tháng và vùng IV là 2.054.000 đồng.tháng (theo công bố 6301/UBND-KTN của UBND tỉnh Bình Định).

   Việc lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định lương nhân công vẫn thực hiện theo công bố 6301/UBND-KTN của UBND tỉnh.

   3. Trên bảng tổng hợp kinh phí phần chi phí nhân công, chi phí máy thi công không thực hiện nhân hệ số điều chỉnh mà thực hiện bù chênh lệch giữa giá gốc theo bộ đơn giá và các công bố về giá nhân công, ca máy đã nêu ở trên.

   Sở Xây dựng trả lời để bạn nghiên cứu áp dụng cho phù hợp.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn