Quy định về xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Ngày hỏi:06/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định của thủ tướng về việc phê duyệt đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức đến 2025, thì việc xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2018 quy định xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức đến 2025 như sau:

   - Nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức

   + Nhóm đối tượng 1, đối tượng 2: các chuyên đề về kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

   + Nhóm đối tượng 3, đối tượng 4: các chuyên đề lý thuyết về kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch cuối khóa.

   - Nội dung chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số: thực hiện theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ bồi dưỡng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn