Quy mô chăn nuôi bao gồm các loại nào?

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi có vấn đề liên quan đến quy định về điều kiện của cơ sở chăn nuôi đang thắc mắc. Cụ thể là theo quy định mới nhất hiện nay thì quy mô chăn nuôi bao gồm các loại nào? Xin cảm ơn

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Chăn nuôi 2018).

   Luật Chăn nuôi 2018 quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

   Theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì quy mô chăn nuôi được quy định cụ thể như sau:

   Quy mô chăn nuôi bao gồm các loại sau đây:

   - Chăn nuôi trang trại bao gồm chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa và quy mô nhỏ;

   - Chăn nuôi nông hộ.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn