Quy trình đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với bên mời thầu

Ngày hỏi:17/05/2019

Tìm hiểu quy định về việc đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Quy trình đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với bên mời thầu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với bên mời thầu được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Bên mời thầu thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo các bước sau:

   - Bước 1: Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đăng ký tư cách bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

   - Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký;

   - Bước 3: Nhận chứng thư số;

   - Bước 4: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn