Quy trình tuyển dụng công chức đối với riêng Sở Nội vụ ĐN được thực hiện cụ thể như thế nào?

Ngày hỏi:01/08/2015
Quy trình tuyển dụng công chức đối với riêng Sở Nội vụ ĐN được thực hiện cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng không có quy trình riêng về tuyển dụng công chức. Việc tuyển dụng công chức của Sở hàng năm được thực hiện theo Kế hoạch tuyển dụng công chức chung do UBND thành phố phê duyệt. Theo đó, quy trình tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn