Quyền tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam

Quyền tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam tại Điều 60 Luật Đầu tư có phải áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài không?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Quyền này được áp dụng cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Cụ thể, cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều được trực tiếp hoặc thông qua đại lý để tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam; được làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân khác có cùng loại sản phẩm sản xuất tại Việt Nam; được quyết định giá bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho mình sản xuất hoặc cung ứng; trường hợp hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước kiểm soát giá thì giá bán được thực hiện theo khung giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn