Quyền và nghĩa vụ chung của chủ rừng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:04/04/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Quyền và nghĩa vụ chung của chủ rừng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Thanh Quốc - An Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; tự phục hồi, phát triển rừng; nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế rừng theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, tại Điều 73 và Điều 74 Luật Lâm nghiệp 2017 có quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng như sau:

   - Quyền chung của chủ rừng:

   + Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật.

   + Được hưởng lâm sản tăng thêm từ rừng do tự đầu tư vào rừng tự nhiên, rừng trồng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

   + Sử dụng rừng phù hợp với thời hạn giao rừng, cho thuê rừng và thời hạn giao đất, cho thuê đất trồng rừng theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai.

   + Được cung ứng dịch vụ môi trường rừng và hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng.

   + Được hướng dẫn về kỹ thuật và hỗ trợ khác theo quy định để bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng; được hưởng lợi từ công trình hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng do Nhà nước đầu tư.

   + Được Nhà nước bồi thường giá trị rừng, tài sản do chủ rừng đầu tư, xây dựng hợp pháp tại thời điểm quyết định thu hồi rừng.

   + Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với chủ rừng phát triển rừng sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai.

   + Hợp tác, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để bảo vệ và phát triển rừng.

   + Được bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp khác.

   - Nghĩa vụ chung của chủ rừng:

   + Quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   + Thực hiện quy định về theo dõi diễn biến rừng.

   + Trả lại rừng khi Nhà nước thu hồi rừng theo quy định của Luật này.

   + Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng.

   + Phòng cháy và chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng.

   + Chấp hành sự quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   + Thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

   Trên đây là nội dung giải đáp về quyền và nghĩa vụ chung của chủ rừng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn