Quyết định chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm phương tiện đo lường bị hủy bỏ hiệu lực trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:29/10/2018

Mọi người hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau đây: Quyết định chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm phương tiện đo lường bị hủy bỏ hiệu lực trong trường hợp nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 24/2013/TT-BKHCN quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thì quyết định chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm phương tiện đo lường bị hủy bỏ hiệu lực trong trường hợp sau đây:

   - Tổ chức được chỉ định bị phá sản, giải thể hoặc vi phạm pháp luật nghiêm trọng;

   - Tổ chức bị đình chỉ không hoàn thành việc khắc phục hậu quả trong thời hạn bị đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ;

   - Tổ chức được chỉ định có văn bản đề nghị không tiếp tục thực hiện lĩnh vực hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đã được chỉ định.

   Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ xem xét theo từng trường hợp cụ thể để ra quyết định hủy bỏ hiệu lực một phần hoặc toàn bộ quyết định chỉ định đã cấp (gọi tắt là quyết định hủy bỏ hiệu lực).

   Quyết định hủy bỏ hiệu lực được gửi cho tổ chức được chỉ định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi tổ chức được chỉ định đăng ký trụ sở chính và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

   Trên đây là nội dung trả lời về trường hợp hủy bỏ hiệu lực của quyết định chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm phương tiện đo lường. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 24/2013/TT-BKHCN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn