Sinh hoạt chi bộ Đảng phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Ngày hỏi:10/05/2017

Yêu cầu của việc tổ chức sinh hoạt chi bộ Đảng là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay tôi đang tìm hiểu về cách thức tổ chức, hoạt động của các cấp chi bộ Đảng. Tôi muốn biết việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng phải đáp ứng những yêu cầu nào?  Văn bản nào điều chỉnh nội dung này? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Đào Vân (0122****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu của việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng được quy định tại Mục 2 Phần A Hướng dẫn 09/HD-BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ như sau:

   Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;

   Trên đây là quy định về yêu cầu của việc sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Hướng dẫn 09/HD-BCTTW.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn