Sử dụng hóa chất độc hại có phải lập phiếu theo dõi không?

Ngày hỏi:24/09/2019

Cho tôi hỏi, hiện tại công ty tôi có sử dụng 1 số hóa chất độc hại theo quy định Luật hóa chất phải làm phiếu kiểm soát theo dõi, nhưng hiện tại Thông tư 28/2010/TT-BCT hướng dẫn đã hết hiệu lực. Phiền luật sư giúp tôi xem mình có phải lập phiếu theo dõi không, nếu có thì căn cứ theo thông tư nào? Có hướng dẫn cụ thể không? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 53 Luật hóa chất 2007 quy định vè trách nhiệm lưu trữ thông tin về việc sử dụng hóa chất như sau:

   "Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải thiết lập, thường xuyên cập nhật và lưu trữ thông tin về hóa chất nguy hiểm trong hoạt động hóa chất của mình trong thời hạn ít nhất ba năm, kể từ ngày kết thúc hoạt động với hóa chất đó."

   Như vậy, công ty bạn sử dụng 1 số hóa chất độc hại, nên theo quy định thì công tin bạn phải thiết lập (lập phiếu theo dõi) việc sử dụng hóa chất. Và lưu trữ thông tin đã thiết lập trong thời hạn ít nhất ba năm, kể từ ngày kết thúc hoạt động với hóa chất đó.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn