Thắc mắc về chế độ thân nhân gia đình liệt sĩ

Ngày hỏi:20/12/2012

Nhờ Luật sư giải đáp giùm! Gia đình tôi có 02 liệt sĩ được cấp bằng tổ quốc ghi công. Đó là Ông nội và chú tôi.  Hiện tại mẹ tôi là người thờ cúng ông nội và chú. Ba và các chú khác của tôi đều đã mất, chỉ còn 1 người cô nhưng cô cũng đã có chồng và ở xã khác (không thờ cúng ông và chú). Từ trước tới giờ gia đình tôi không được hưởng chế độ gì về trợ cấp thân nhân liệt sĩ, kể cả lúc Ba và chú tôi còn sống. Mấy năm trước ngày 27/7 thì còn có quà (không có tiền) nhưng 2 năm nay thì không. Gia đình tôi có liên hệ với Ủy ban xã thì họ trả lời là mẹ tôi không thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên không được hưởng gì. Nếu có thì Cô tôi mới được hưởng. Vậy nhờ luật sư tư vấn giúp.

  • Theo quy định tại điều 14 của Pháp lệnh ưu đãi nguười có công với cách mạng có quy định:

   1. Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" bao gồm:

   a) Cha đẻ, mẹ đẻ;

   b) Vợ hoặc chồng;

   c) Con;

   d) Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

   2. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

   a) Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;

   b) Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; con liệt sĩ từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   c) Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ đang sống cô đơn không nơi nương tựa; con liệt sĩ mồ côi từ mười tám tuổi trở xuống hoặc trên mười tám tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ mồ côi bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp nuôi dưỡng vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên;

   d) Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân quy định tại khoản 1 Điều này thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;

   đ) Thân nhân liệt sĩ được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương;

   e) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí;

   g) Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.

   Như vậy, mẹ bạn, bạn và cô bạn không phải là thân nhân liệt sĩ (trừ khi có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ) nên không được hưởng chế độ ưu đãi của thân nhân liệt sĩ theo quy định


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn