Thẩm quyền kháng nghị các quyết định về thi hành án dân sự

Ngày hỏi:02/10/2018

Tôi được biết các quyết định về thi hành án dân sự có thể bị kháng nghị theo quy định của pháp luật. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thẩm quyền kháng nghị các quyết định về thi hành án dân sự trong pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền kháng nghị các quyết định về thi hành án dân sự
   (ảnh minh họa)
  • Thẩm quyền kháng nghị các quyết định về thi hành án dân sự trong pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004 được quy định tại Điều 64 như sau:

   - Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kháng nghị đối với các quyết định của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên Cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

   - Thời hạn kháng nghị là mười lăm ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và ba mươi ngày đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp, kể từ ngày nhận được quyết định về thi hành án.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn