Thẩm quyền thành lập, giải thể và quản lý thanh niên xung phong được quy đinh như thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2016

Thẩm quyền thành lập, giải thể và quản lý thanh niên xung phong được quy đinh như thế nào? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang công tác tại một Ủy ban huyện, thuộc miền núi phía Bắc. Trong các hoạt động của cơ quan em có sự tham gia của nhiều thanh niên xung phong. Do một số vấn đề trong hoạt động quản lý nên em cũng có tìm hiểu các quy định về thanh niên xung phong nhưng vẫn còn nhiều điều chư rõ. Em muốn hỏi: Thẩm quyền thành lập, giải thể và quản lý thanh niên xung phong được quy đinh như thế nào? Và văn bản nào hướng dẫn về điều này? Em xin cảm ơn. Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền thành lập, giải thể và quản lý thanh niên xung phong được hướng dẫn tại Điều 5 Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, theo đó:

   1. Thanh niên xung phong chỉ được thành lập khi cần huy động thanh niên để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này trong thời gian từ 24 tháng trở lên.

   2. Thẩm quyền thành lập, giải thể và quản lý thanh niên xung phong được quy định như sau:

   a) Thanh niên xung phong ở Trung ương do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định thành lập, giải thể và quản lý;

   b) Thanh niên xung phong ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung thanh niên xung phong cấp tỉnh) do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, thành quyết định thành lập, giải thể và quản lý.

   3. Việc thành lập thanh niên xung phong phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

   4. Bộ Nội vụ hướng dẫn về trình tự, thủ tục thành lập, giải thể và quản lý thanh niên xung phong quy định tại Nghị định này (Khoản này được hướng dẫn bởi Chương 2 Thông tư 11/2011/TT-BNV ).

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về thẩm quyền thành lập, giải thể và quản lý thanh niên xung phong, được quy định tại Nghị định 12/2011/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thanh niên xung phong
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn