Thân nhân người có công và chế độ trợ cấp hai suất tiền tuất

Tôi đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của chồng là thương binh hạng ¼ từ trần; tháng 11 năm 2012, con tôi là bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% từ trần. Vậy tôi có được hưởng 2 suất trợ cấp tiền tuất không?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ qui định: “Thân nhân của hai người có công từ trần trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng”.
   Căn cứ qui định trên trường hợp của bà được hưởng cả 2 suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ tử tuất
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn