Thành phần hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu

Ngày hỏi:22/10/2018

Xin hỏi hiện tại tôi muốn chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu để nộp cho Cục Thú y giải quyết thì tôi phải chuẩn bị các loại giấy tờ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các loại động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu của pháp luật theo quy định tại Điều 44 Luật Thú y 2015 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Theo đó, các tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch nộp hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật cho Cục Thú y giải quyết theo thẩm quyền.

   Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Thú y 2015 thì hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu bao gồm các giấy tờ sau:

   - Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu của tổ chức, cá nhân;

   - Đối với động vật, sản phẩm động vật thuộc đối tượng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan khác, phải nộp văn bản hoặc giấy phép theo quy định.

   Trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật tại Điều 46 Luật Thú y 2015 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn