Thành phần hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị được quy định như thế nào?

Thành phần hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tư vấn như sau:

  • Thành phần hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị gồm có:
   - Quyết định thành lập Hội đồng;
   - Danh mục tài liệu hết giá trị; tờ trình và bản thuyết minh tài liệu hết giá trị;
   - Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu. Biên bản họp Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu;
   - Văn bản đề nghị thẩm định, xin ý kiến của cơ quan, tổ chức có tài liệu hết giá trị;
   - Văn bản thẩm định, cho ý kiến của cơ quan có thẩm quyền;
   - Quyết định huỷ tài liệu hết giá trị; - Biên bản bàn giao tài liệu hủy;
   - Biên bản huỷ tài liệu hết giá trị (Khoản 4 Điều 28).


  Nguồn:

  Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tài liệu hết giá trị
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn