Thanh toán hợp đồng đặt hàng phát hành ấn phẩm tạp chí ở các vùng có kinh tế khó khăn

Ngày hỏi:05/11/2019

Việc thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm tạp chí ở các vùng có kinh tế khó khăn được quy định như thế nào tại thông tư mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 73/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 09/12/2019) quy định việc thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm tạp chí ở các vùng có kinh tế khó khăn, cụ thể như sau:

   - Kết thúc năm thực hiện, các đơn vị báo, tạp chí, đơn vị phát hành tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng trước ngày 10 tháng 01 năm sau, gửi Ủy ban Dân tộc. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ tài liệu của các đơn vị báo, tạp chí, đơn vị phát hành, Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng còn lại (nếu có) cho các đơn vị báo, tạp chí và đơn vị phát hành.

   - Việc thanh toán hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành ấn phẩm thực hiện theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn