Thời gian bị xem xét khai trừ có phải đóng đảng phí không?

Ngày hỏi:29/07/2019

Vào năm 2014 đang viên bị ký luật khai trừ, nhưng đến năm 2018 đảng viên hạ hình thức khai trừ bằng hình thức cảnh cáo. Vậy hỏi trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2018 đó có thì có phải đóng đảng phí không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành. Có quy định:

   Trong thời gian từ 2014 đến 2018 (ngày bạn được hạ hình thức kỷ luật đảng) bạn đã không thực hiện công tác đảng và sinh hoạt đảng. Nhưng bạn vẫn là đảng viên, được ghi nhận vào thời gian để tính tuổi đảng.

   Vậy nên, đối với đối tượng nêu trên, bạn vẫn có thể phải thực hiện và mức đóng đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW và Công văn 141-CV/VPTW/nb hướng dẫn thực hiện Quy định trên.

   => Trường hợp của bạn, vẫn có thể bị truy thu hoặc không bị truy thu đảng phí bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn