Thời gian giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định

Ngày hỏi:22/03/2017

Thời gian giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định là bao lâu? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Ngọc, đang sinh sống tại Thái Bình, Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi thời gian giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định là bao lâu? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Ngọc_097**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, theo đó:

   Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

   Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức đăng ký về lý do từ chối xử lý hồ sơ hoặc những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

   Trường hợp có thông tin, phản ảnh hoặc kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện một hoặc các điều kiện hoạt động của tổ chức đăng ký là không phù hợp quy định hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thông tin, phản ánh hoặc kết quả thanh tra, kiểm tra hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đánh giá tại cơ sở làm căn cứ cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Nếu kết quả đánh giá là không phù hợp với quy định thì tổ chức đăng ký chịu trách nhiệm trả chi phí đánh giá tại cơ sở.

   Trên đây là tư vấn về thời gian giải quyết việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Nghị định 105/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Dịch vụ kiểm định phương tiện đo
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn