Thời hạn nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y là khi nào?

Ngày hỏi:02/11/2018

Công ty tôi có được cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y có thời hạn sử dụng là 05 năm. Sắp tới thì Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sẽ hết hạn. Do đó, công ty muốn gia hạn thời hạn của Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y nhưng không biết khi nào thì có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y? Xin cho công ty biết để thực hiện.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y có giá trị trong thời hạn 05 năm. Các tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sắp hết hạn được gia hạn theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 81 Luật Thú y 2015 thì trước thời hạn 03 tháng tính đến ngày hết hạn của Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Cục Thú y để xem xét gia hạn theo thẩm quyền.

   Trong đó, hồ sơ đăng ký gia hạn bao gồm:

   - Đơn đăng ký gia hạn;

   - Bản sao Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y đã được cấp;

   - Kết quả phân tích chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất; kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc thú y của phòng thử nghiệm được chỉ định tại Việt Nam;

   - Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; đối với thuốc thú y nhập khẩu còn phải có Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất cấp.

   Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y thẩm định hồ sơ và gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y nếu hồ sơ đạt yêu cầu; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Như vậy, công ty căn cứ quy định trên để thực hiện. Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y được gia hạn có giá trị trong thời hạn 05 năm.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn