Thông báo phát hành hóa đơn và hủy hóa đơn

Ngày hỏi:10/01/2012

Em chào Luật sư! Em mới đảm trách bên mảng hóa đơn. Em có thắc mắc là về việc hủy hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau: 1) Theo nghị định 153 về việc hủy hóa đơn :"thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế" vậy thông báo với cơ quan thuế ở đây là thông báo gì? Nó có phải là thông báo kết quả hủy hóa đơn hay ko?  E đặt trường hợp là thông báo đó và thông báo hủy kết quả hủy hóa đơn là 2 thông báo khác nhau vậy.  2) Khi thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế thì thông báo phát hành hóa đơn sẽ được gửi đến cơn quan thuế khi nào?  Ví dụ: Gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế ngày 1/1/2012 và thông báo kết quả hủy hóa đơn gửi đến cơn quan thuế ngày 23/1/2012.   Vậy thông báo phát hành hóa đơn được gửi đến cơn quan thuế khi nào? Trong vong từ ngày 1/1/2012 đến 23/1/2012 hay là sau ngày 23/1/2012   Em mong Luật sư giúp e trả lời câu hỏi này.

  Nội dung này được Luật sư Bùi Công Thành tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật thì Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Thông báo kết quả hủy hoá đơn thì được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn. Như vậy thông báo mà bạn nói đến đó không phải là thông báo kết quả hủy hóa đơn mà là thông báo về việc hủy hóa đơn với cơ quan thuế.

   Còn đối với thông báo phát hành hóa đơn thì phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn