Thống kê, kiểm kê đất đai theo nhóm cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo

Ngày hỏi:29/03/2019

Tôi đang tìm hiểu về công tác kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Anh chị cho tôi hỏi thống kê, kiểm kê đất đai theo nhóm cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

Minh Anh - Thanh Hóa

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, thì chỉ tiêu Thống kê, kiểm kê đất đai theo nhóm cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo gồm:

   - Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc cộng đồng người Việt Nam có chung dòng họ được Nhà nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất để sử dụng nhằm bảo tồn bản sắc dân tộc, như đất làm đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

   - Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

   Trên đây là chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai theo nhóm cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn