Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Ngày hỏi:30/03/2019

Ban tư vấn cho tôi hỏi thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Ngọc Hân - Bình Dương

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa được quy định tại Điều 27 Thông tư 65/2017/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, theo đó:

   1. Tài liệu về tình hình ngập lụt và hạn trên hệ thống sông: xác định mức độ ngập lụt, hạn hán là điều kiện biên trong việc thiết lập và chạy mô hình, thủy văn phục vụ xây dựng quy trình; tài liệu, số liệu thống kê thiệt hại do lũ lụt và hạn hán trên lưu vực.

   2. Tài liệu, số liệu liên quan đến hiện trạng phát triển dân sinh kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội: chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên lưu vực, các quy hoạch, kế hoạch phát triển có liên quan đến các công trình dự kiến đưa vào xây dựng quy trình liên hồ.

   3. Tài liệu về thiết kế, vận hành các hồ chứa:

   a) Tài liệu thiết kế của các hồ chứa dự kiến đưa vào quy trình vận hành liên hồ chứa, gồm: vị trí, quy mô, nhiệm vụ công trình, sơ đồ vị trí các hạng mục công trình; các thông số thiết kế công trình gồm: các đặc tính hồ chứa (dung tích hồ, quan hệ mực nước, dung tích, diện tích hồ); công trình xả lũ và các quan hệ mực nước hồ với khả năng tháo của công trình, công trình xả dòng chảy tối thiểu, nhà máy thủy điện (các chỉ tiêu năng lượng, công suất phát điện, đặc tính tuabin, chế độ vận hành,..);

   b) Quy trình vận hành đơn hồ của các hồ đã được phê duyệt và tài liệu, số liệu vận hành đơn hồ trong các năm gần nhất (số liệu vận hành 05 năm đối với các hồ có thời gian vận hành trên 05 năm) của các hồ dự kiến đưa vào quy trình vận hành liên hồ chứa (trong cả mùa lũ và mùa cạn);

   c) Các văn bản về: chỉ đạo vận hành; cung cấp thông tin phục vụ vận hành hồ chứa; văn bản phối hợp giữa các cơ quan và đơn vị quản lý hồ chứa;

   d) Trường hợp rà soát, điều chỉnh không bổ sung hồ, thu thập các thông tin, tài liệu thiết kế của các hồ chứa đã đưa vào quy trình vận hành liên hồ chứa theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều này; quy trình vận hành đơn hồ của các hồ đã được phê duyệt và tài liệu vận hành đơn hồ trong các năm gần nhất như quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều này; quy trình vận hành liên hồ đã ban hành; số liệu vận hành công trình, báo cáo công tác vận hành công trình theo quy trình liên hồ đã được phê duyệt trong 3 năm gần nhất của các nhà máy đã đưa vào xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa (trong cả mùa lũ và mùa cạn); các văn bản về: chỉ đạo vận hành; cung cấp thông tin phục vụ vận hành liên hồ chứa; văn bản phối hợp giữa các cơ quan và đơn vị quản lý các hồ chứa trong quy trình;

   đ) Trường hợp rà soát, điều chỉnh có bổ sung hồ: thu thập các thông tin, tài liệu thiết kế của các hồ chứa đã vận hành theo quy trình vận hành liên hồ, các hồ chứa dự kiến sẽ đưa vào quy trình vận hành liên hồ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều này; quy trình vận hành đơn hồ của các hồ đã được phê duyệt và tài liệu vận hành đơn hồ trong các năm gần nhất như quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều này; quy trình vận hành liên hồ đã ban hành; số liệu vận hành công trình, báo cáo công tác vận hành công trình theo quy trình liên hồ đã được phê duyệt trong 3 năm gần nhất của các nhà máy đã đưa vào xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa (trong cả mùa lũ và mùa cạn); các văn bản về: chỉ đạo vận hành; cung cấp thông tin phục vụ vận hành liên hồ chứa; văn bản phối hợp giữa các cơ quan và đơn vị quản lý các hồ chứa trong quy trình.

   4. Tài liệu các công trình lấy nước có khả năng chịu ảnh hưởng bởi các hồ chứa:

   a) Tài liệu thiết kế của các công trình lấy nước, gồm: vị trí, quy mô, nhiệm vụ công trình, sơ đồ vị trí các hạng mục công trình; thông số thiết kế các hạng mục công trình; chế độ vận hành công trình;

   b) Số liệu vận hành thực tế của các công trình lấy nước trong 5 năm qua, đặc biệt trong thời kỳ dùng nước khẩn trương.

   5. Tài liệu về địa hình:

   a) Bản đồ số độ cao (DEM 30m x 30m): Bản đồ mô hình số độ cao (DEM 30m x 30m) cho phép xác định cao độ của một điểm bất kỳ trên lưu vực dùng làm dữ liệu nền cho các mô hình toán;

   b) Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 gồm 07 lớp dữ liệu;

   c) Tài liệu địa hình: trắc dọc, trắc ngang, bình đồ các sông suối trên lưu vực.

   6. Tài liệu về các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước và trạm quan trắc vận hành hồ:

   a) Danh mục các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, trạm quan trắc vận hành hồ đang hoạt động trên lưu vực sông; các quy định về cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn, tài nguyên nước;

   b) Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, bao gồm các yếu tố bốc hơi, tốc độ gió, mưa; số liệu mực nước, lưu lượng theo giờ, bình quân ngày tại các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước đang hoạt động trên lưu vực sông với yêu cầu tối thiểu 30 năm;

   c) Trường hợp rà soát, điều chỉnh không bổ sung hồ, thu thập số liệu tại các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 6 Điều này; cập nhật số liệu khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước và số liệu mực nước, lưu lượng tại trạm quan trắc vận hành hồ;

   d) Trường hợp rà soát, điều chỉnh có bổ sung hồ, thu thập số liệu tại các trạm khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước như quy định tại Điểm a, Điểm b Điều này; các số liệu tại các trạm quan trắc vận hành hồ bổ sung; cập nhật, bổ sung số liệu khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước; cập nhật số liệu mực nước, lưu lượng tại trạm quan trắc vận hành hồ.

   7. Các quy hoạch thủy lợi, thủy điện, xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan đã và đang triển khai, hoặc đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   8. Yêu cầu thông tin, số liệu thu thập:

   a) Số liệu thiết kế, quy trình vận hành; số liệu quan trắc đo đạc thủy văn của các trạm trên lưu vực sông; số liệu quan trắc đo đạc thủy văn của các hồ chứa trên lưu vực sông là số liệu đầu vào tại các điểm nút tính toán trong mô hình toán, thủy văn phục vụ xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa;

   b) Tính đồng nhất của thông tin, số liệu thu thập: đảm bảo theo mục tiêu của dự án;

   c) Các tài liệu thu thập phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác thực từ cơ quan cung cấp.

   Trên đây là tư vấn về thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu liên quan xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 65/2017/TT-BTNMT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn