Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gì trong việc cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không?

Ngày hỏi:30/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý việc sử dụng giấy phép an ninh hàng không. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gì trong việc cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không quy định tại Khoản 4 Điều 33 Thông tư 01/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, cụ thể như sau:

   - Quy định việc quản lý và sử dụng thẻ, giấy phép của các cá nhân, phương tiện của đơn vị mình khi được cấp để bảo đảm sử dụng đúng mục đích; không được sử dụng thẻ cho mục đích cá nhân;

   - Thu hồi và bàn giao cho đơn vị cấp: thẻ, giấy phép mất giá trị sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư này, ngoại trừ thẻ, giấy phép hết hạn sử dụng; thẻ, giấy phép bị thu hồi theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; thông báo ngay bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này các trường hợp mất thẻ, giấy phép cho đơn vị cấp thẻ, giấy phép;

   - Tiêu hủy thẻ, giấy phép hết hạn sử dụng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn