Thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà chồng

Ngày hỏi:19/09/2019

Liên quan đến việc nhập khẩu đối với trường hợp kết hết. Thì khi nhập khẩu về nhà chồng thì thủ tục nhập khẩu đó được quy định như thế nào? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • 1. Căn cứ pháp lý:

  - Luật Cư trú 2006.

  - Luật cư trú sửa đổi năm 2013.

  - Nghị định 31/2014/NĐ-CP.

  - Thông tư 85/2019/TT-BTC.

  Để nhập hộ khẩu vào nhà chồng thì ngượi vợ đó phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu tại nơi người đang cư trú: Thủ tục được thực hiện như sau:

  Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu:

  - Nếu cư trú tại các tỉnh thì Công an cấp xã có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu.

  - Nếu cư trú tại các Tp trực thuộc trung ương thì Công an cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy chuyển khẩu.

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu

  - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

  - Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

  Thời gian thực hiện cấp giấy chuyển khẩu:

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

  2. Điều kiện:

  - Có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó.

  - Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình.

  3. Hồ sơ:

  - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

  - Giấy chuyển hộ khẩu;

  - Giấy kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh cho mối quan hệ vợ chồng;

  - Sổ hộ khẩu gia đình chồng.

  4. Phương thức nộp: Trực tiếp.

  5. Cơ quan giải quyết:

  Công an nhân dân cấp xã nếu người chồng thường trú tại tỉnh.

  Công an nhân dân cấp huyện nếu người chồng thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.

  6. Thời hạn giải quyết:

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải hoàn thành việc nhập khẩu cho vợ bạn; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  7. Lệ phí: Nộp lệ phí theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố đó.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Thủ tục nhập hộ khẩu
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn