Thủ tục thanh lý tài sản cố định bị hư hỏng

Ngày hỏi:09/09/2019

Mình muốn hỏi vấn đề về tài sản cố định công ty có 1 số tài sản cố định còn khấu hao nhưng bị hư không còn khả năng sản xuất. Vậy bây giờ công ty cần phải làm thủ tục gì để thanh lý TSCĐ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Tiết 3.2.3 Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC việc thanh lý tài sản khi bị hư hoảng cụ thể như sau:

   "Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ."

   Như vậy, khi thanh lý TSCĐ bị hư hoảng thì công ty bạn phải lập Hội đồng thanh lý TSCĐ, lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT