Thực phẩm không bảo đảm an toàn sẽ bị thu hồi

Ngày hỏi:13/02/2015

Thực phẩm không bảo đảm an toàn sẽ bị thu hồi và xử lý theo hình thức như thế nào?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Tại khoản 2 và 3 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm quy định:

   Thực phẩm không bảo đảm an toàn bị: Thu hồi tự nguyện do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự thực hiện; thu hồi bắt buộc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn.

   Các hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn bao gồm: Khắc phục lỗi sản xuất, lỗi ghi nhãn; chuyển mục đích sử dụng; tái xuất và tiêu hủy.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn