Tiếp nhận giải trình trực tiếp về tham nhũng

Ngày hỏi:17/07/2019

Tôi nhận được yêu cầu tiếp nhận giải trình trực tiếp vậy tôi nên giải trình bằng hình thức nào để đúng theo quy định của pháp luật? Và thời hạn giải trình là bao lâu? Nhờ ban biên tập hỗ trợ theo quy định mới nhất

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 59/2019/NĐ-CP (có hiệu lực 15/8/2019) đã quy định cách thức thực hiện việc giải trình cụ thể như sau:

   "1. Trong trường hợp yêu cầu giải trình trực tiếp, có nội dung đơn giản, thì việc giải trình có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Việc giải trình trực tiếp phải được lập thành biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên.

   2. Trong những trường hợp còn lại thì việc giải trình được thực hiện như sau:

   a) Thu thập, xác minh thông tin có liên quan;

   b) Làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ những nội dung có liên quan khi thấy cần thiết. Nội dung làm việc được lập thành biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên;

   c) Ban hành văn bản giải trình;

   d) Gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu giải trình.

   3. Văn bản giải trình phải có các nội dung sau đây:

   a) Họ tên, địa chỉ người yêu cầu giải trình;

   b) Nội dung yêu cầu giải trình;

   c) Kết quả làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân (nếu có);

   d) Căn cứ pháp lý thực hiện việc giải trình;

   đ) Nội dung giải trình cụ thể."

   Như vậy, nếu trong trường hợp yêu cầu giải trình trực tiếp có nội dung đơn giải thì việc giải trình sẽ giải trình trực tiếp và việc giải trình phải lập biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên.

   Nếu trong trường hợp yêu cầu giải trình trực tiếp như có nội dung giải trình phức tạp thì việc giải trình sẽ được giải quyết theo đúng trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị Đinh 59/2019/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành vi tham nhũng
  Phòng chống tham nhũng
  Tham nhũng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn