Tiêu chí phân loại viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ tại TAND

Ngày hỏi:06/05/2019

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn cho tôi về tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức hoàn thành nhiệm vụ tại TAND.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứu Điều 20 Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2019 quy định về tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động ở mức hoàn thành nhiệm vụ tại TAND như sau:

   - Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

   + Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

   + Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1 Điều 18 Quy chế này.

   - Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

   + Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

   + Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

   + Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT