Tiêu chí phân loại viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ tại TAND

Ngày hỏi:06/05/2019

Xin chào, Ban biên tập vui lòng tư vấn giúp tôi về tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ tại TAND và trích dẫn căn cứ pháp lý đi kèm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 19 Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2019 quy định về tiêu chí phân loại đánh giá viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ tại TAND như sau:

   - Viên chức không giữ chức vụ quản lý, người lao động đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   + Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả;
   nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   + Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d Khoản 1 Điều 18 Quy chế này.

   - Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

   + Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm b và c Khoản 2 Điều 17 Quy chế này;

   + Đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT