Tiêu chí quốc gia về XD NTM wuy địnhvề hệ thống tổ chức chính trị xã hội trong xã?

Ngày hỏi:17/10/2014

Tiêu chí quốc gia về XD NTM wuy định thế nào về hệ thống tổ chức chính trị xã hội trong xã?

  Nội dung này được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Đồng Nai tư vấn như sau:

  • ​Một là: Cán bộ xã phải đạt chuẩn.

   Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn khi có đủ các điều kiện sau:

   - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi, hải đảo;

   - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

   - Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

   - Công tác lâu dài ở địa bàn dân tộc thiểu số, phải biết sử dụng thành thạo một tiếng dân tộc thiểu số chính trong khu vực;

   - Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành chứng chỉ quản lý nhà nước và lý luận chính trị theo quy định;

   - Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các chức danh này).

   Hai là: Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo qui định, tức là tất cả các thôn đều có tổ chức “chân rết” của các cơ quan đoàn thể xã theo qui định như: các Chi bộ đảng, các chi hội, trưởng thôn...

   Ba là: Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”.

   - Đảng bộ hoặc Chi bộ cơ sở “trong sạch, vững mạnh” và phải đảm bảo 05 yêu cầu theo quy định.

   - Chính quyền “trong sạch, vững mạnh” phải đảm bảo 07 yêu cầu theo quy định

   Bốn là: Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến (khá) trở lên theo qui định của từng tổ chức.

   Năm là: Xây dựng đội ngũ nòng cốt (đoàn thể) trong các phong trào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng.

   - Xây dựng đoàn thể tham gia trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ của công dân, tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

   - Các đoàn thể tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân xây dựng cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

   Sáu là: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.


  Nguồn:

  Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn