Tiêu chuẩn đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ từ 18/10/2019

Ngày hỏi:31/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới hướng dẫn về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đảng, thì một tập thể lãnh đạo, quản lý bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ khi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 3 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định tiêu chuẩn đánh giá tập thể lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

   Là tập thể không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

   - Địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

   - Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

   - Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT